Vi bistår norsk- og
skandinavisk varehandel

Se hvordan ›

Retail Consult har utviklet mennesker og konsepter for norsk- og skandinavisk varehandel siden 1993. Gjennom et omfattende nettverk av nasjonalt- og internasjonalt etablerte aktører innenfor varehandel og konsultativ virksomhet, er vi alltid oppdatert innenfor de siste utviklingstrekk og suksesscases i varehandelen. Vi utvikler mennesker og kommunikasjonskonsepter med ett mål for øye; skape mest mulig salg samtidig som kundene får gode butikkopplevelser.

 

 

Forretningsområder

Samarbeidspartnere